บ้านลมขนาดเล็ก สำหรับจัดในพื้นที่ขนาดจำกัด
บ้านลมขนาดเล็ก 4X4 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมตัวตลกคุมเด็ก 1 คน
(มี 2 แบบให้เลือก)


<<คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ>>
บ้านลมขนาดเล็กบ้านลมขนาดเล็ก

บ้านลมชุดเล็ก 2X4X4 เมตร

บ้านลมขนาดเล็กบ้านลมขนาดเล็ก

บ้านลมชุดเล็ก 2X4X4 เมตร

บ้านลมขนาดเล็กบ้านลมขนาดเล็ก

บ้านลมชุดเล็ก 2X4X4 เมตร

บ้านลมขนาดเล็กบ้านลมขนาดเล็ก

บ้านลมชุดเล็ก 2X4X4 เมตร