ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง ตัวตลกบิดลูกโป่งแจก (Ballon Twist)

     ลูกโป่งเส้นยาวที่นักแสดง ตัวตลก แต้มหน้า สามารถดัด-บิด ประดิษฐ์ให้เป็นสารพัดรูปแบบ
ทั้งสุนัข แมว หมี ยีราฟ ม้า นกแก้ว หงส์ หนอนดักแด้ หรือจะเป็นช่อดอกไม้ หัวใจ หมวก ดาบ
ปืน ฯลฯ คงไม่น่าแปลกใจ หากในกลุ่มเด็กๆ  ที่ยืนรอรับลูกโป่งแฟนซีนี้ จะมี "เด็กใหญ่"
ยืนขอ "แจม" อยู่ด้วย...

- เชิญชม Youtube -

โบโซ่บิดลูกโป่ง แจกลูกโป่ง

โบโซ่บิดลูกโป่ง แจกลูกโป่ง

โบโซ่บิดลูกโป่งแจก ตัวตลกทำลูกโป่งแจกเด็กๆ

โบโซ่บิดลูกโป่ง แจกลูกโป่ง

ตัวตลกบิดลูกโป่ง แจกลูกโป่ง

ตัวตลกบิดลูกโป่ง แจกลูกโป่ง

รวมรูปภาพตัวตลกบิดลูกโป่ง โบโซ่แจกลูกโป่ง


<<คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ>>
Ballon Twist โบโซ่แจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง ตัวตลกแจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก ตัวตลกแจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก ตัวตลกแจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก

ตัวตลกโบโซ่บิดลูกโป่งแจก ตัวตลกโบโซ่บิดลูกโป่งแจก ตัวตลกโบโซ่บิดลูกโป่งแจก ตัวตลกโบโซ่บิดลูกโป่งแจก

ตัวตลกโบโซ่แจกลูกโป่ง บิดลูกโป่งแจก

Ballon Twist description

เครื่องสูบลมเท้า

ทีมงาน BangkokFantasy ใช้เครื่องสูบลมด้วยเท้าในการสูบลูกโป่งแจก
เพราะสามารถสูบลูกโป่งได้เร็ว และได้จำนวนมากกว่าเครื่องสูบลมด้วยมือ
สูบเท้า - สามารถสูบลูกโป่งแจก ต่อวัน ได้ถึง 300 - 600 ใบ
สูบมือ - สามารถสูบลูกโป่งต่อวันได้ 100 - 200 ใบ
เพราะฉะนั้นต้นทุนในการทำงานจึงแตกต่างกัน