ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง - เชิญชม Youtube

รวมรูปภาพกิจกรรมตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง (Juggling)

     การแสดงที่ต้องใช้นักแสดงที่มีความสามารถในการโยน หรือเล่นกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
เช่นพิณบอล ลูกบอล เลี้ยงลูกข่าง ลูกแก้ว ฯลฯ


<<คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ>>
ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง

โยนพิณบอล - งานสยามพารากอน

ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง

โยนบอล - งานสยามพารากอน

จั๊กกลิ้ง จั๊กกลิ้ง

โยนพิณบอล โยนบอล เปิดตัวสินค้า

จั๊กกลิ้ง จั๊กกลิ้ง

ตัวตลกเลี้ยงลูกข่างรอบขา - งานปิดถนนสีลม

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

จั๊กกลิ้งโยนขวด - ลูกบอล

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

โยนพิณบอล

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

เลี้ยงลูกข่าง

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

ตัวตลกโยนขวด 3 ใบ

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

จั๊กกลิ้งโยนพิณบอล

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

จั๊กกลิ้งโยนพิณบอล

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

จั๊กกลิ้งโยนบอล

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

รวมรูปภาพนักแสดงจั๊กกลิ้ง