รับสอนมายากลให้กับแขกผู้ร่วมงาน พร้อมอุปกรณ์มายากล

     ในฐานะประธานชมรมวิทยากลแห่งประเทศไทย คุณภวัต(โจ) พสิษฐ์สกุล มีความมุ่งมั่น
ที่จะเผยแพร่ และแนะนำผู้สนใจในศิลปะแขนงนี้ได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ ในโครงการ
แนะนำการเรียนมายากลก็ได้มีส่วนในการถ่ายทอดการแสดงมายากลสู่บุคคลทั่วไปทั้งที่ต้องการ
เรียนรู้เพื่อเป็นงานอดิเรก เพื่อใช้ประกอบความสามารถพิเศษในการประกวดต่างๆหรือเพื่อ
ส่งเสริมการขายในธุรกิจทั่วไป ด้วยเทคนิคการสอนจากประสบการณ์ที่มีมากกว่า 20 ปี
และอุปกรณ์มายากลที่มีมากกว่า 500 รายการ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ


คุณโจ - นักแสดงชาย

รวมรูปภาพกิจกรรม สอนมายากลในงานต่างๆ

descriptiondescription

สื่อมวลชลเรียนมายากล

descriptiondescription

สอนมายากลพร้อมอุปกรณ์

descriptiondescription

สอนอย่างใกล้ชิด

descriptiondescription

สอนมายากลแก่ผู้ร่วมงาน ISUZU

descriptiondescription

สอนมายากลแก่ผู้ร่วมงาน ISUZU

descriptiondescription

สอนมายากลแก่ผู้ร่วมงาน ISUZU

descriptiondescription

สอนมายากลเด็กๆ

descriptiondescription

สอนมายากลเด็กๆ